Jagiellonian University Repository

Analysis of risk factors and outcomes of Clostridium difficile infection

pcg.skipToMenu

Analysis of risk factors and outcomes of Clostridium difficile infection

Show full item record

dc.contributor.author Drożdż, Mirosław pl
dc.contributor.author Biesiada, Grażyna [SAP20000212] pl
dc.contributor.author Piątek, Anna pl
dc.contributor.author Świstek, Magdalena pl
dc.contributor.author Michalak, Mateusz pl
dc.contributor.author Stażyk, Katarzyna [SAP20011832] pl
dc.contributor.author Garlicki, Aleksander [SAP20000213] pl
dc.contributor.author Czepiel, Jacek [SAP20002166] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:39Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:39Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145338
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Analysis of risk factors and outcomes of Clostridium difficile infection pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 105-116 pl
dc.subject.en antibiotic related diarrhoea pl
dc.subject.en Clostridium difficile pl
dc.subject.en comorbidities pl
dc.subject.en death pl
dc.subject.en risk factors pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.24425/fmc.2018.125708 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92951
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0