Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The role of MMP-12 gene polymorphism - 82 A-to-G ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu Not affiliated
Gilowska, Iwona
Majorczyk, Edyta
Kasper Łukasz
Bogacz, Katarzyna
Szczegielniak, Jan
Kasper Marta
Kaczmarski, Jacek
Skomudek, Aleksandra
Czerwinski, Marcin
Sładek Krzysztof

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu
Gilowska, Iwona
Majorczyk, Edyta
Kasper Łukasz
Bogacz, Katarzyna
Szczegielniak, Jan
Kasper Marta
Kaczmarski, Jacek
Skomudek, Aleksandra
Czerwinski, Marcin
Sładek Krzysztof

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski Wydział Nauk o Zdrowiu
Gilowska, Iwona
Majorczyk, Edyta
Kasper Łukasz
Bogacz, Katarzyna
Szczegielniak, Jan
Kasper Marta
Kaczmarski, Jacek
Skomudek, Aleksandra
Czerwinski, Marcin
Sładek Krzysztof