Jagiellonian University Repository

Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna : zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami

pcg.skipToMenu

Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna : zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami

Show full item record

dc.contributor.author Król, Agnieszka [SAP20018606] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:06:32Z
dc.date.available 2020-01-17T10:06:32Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2083-7275 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145173
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna : zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami pl
dc.title.alternative Disability and reproductive justice : mapping disabled women's experiences pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 84-99 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20837275.10.1.7 pl
dc.identifier.eissn 1644-1885
dc.title.journal Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycyny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92688
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa