Jagiellonian University Repository

Nonerosive reflux disease is more common in patients with chronic thyroid disease : preliminary results

pcg.skipToMenu

Nonerosive reflux disease is more common in patients with chronic thyroid disease : preliminary results

Show full item record

dc.contributor.author Krakowska-Stasiak, Małgorzata pl
dc.contributor.author Cibor, Dorota [SAP20001603] pl
dc.contributor.author Grys, Iwona pl
dc.contributor.author Mach, Tomasz [SAP20000124] pl
dc.contributor.author Owczarek, Danuta [SAP20000539] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:55Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:55Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0032-3772 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144935
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nonerosive reflux disease is more common in patients with chronic thyroid disease : preliminary results pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 788-790 pl
dc.description.volume 128 pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.points 30 pl
dc.identifier.doi 10.20452/pamw.4385 pl
dc.identifier.eissn 1897-9483 pl
dc.title.journal Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Gastroenterologii i Hepatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92370
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa