Jagiellonian University Repository

Case report of dysregulation of primary bile acid synthesis in a family with X-linked adrenoleukodystrophy

pcg.skipToMenu

Case report of dysregulation of primary bile acid synthesis in a family with X-linked adrenoleukodystrophy

Show full item record

dc.contributor.author Płatek, Teresa [SAP20011972] pl
dc.contributor.author Orso, Evelyn pl
dc.contributor.author Zapała, Barbara [SAP20008788] pl
dc.contributor.author Polus, Anna [SAP20007371] pl
dc.contributor.author Kieć-Wilk, Beata [SAP20002402] pl
dc.contributor.author Piwowar, Monika [SAP20008627] pl
dc.contributor.author Chojnacka, Monika [SAP20013100] pl
dc.contributor.author Ciałowicz, Urszula [SAP20008097] pl
dc.contributor.author Malczewska-Malec, Małgorzata [SAP20001948] pl
dc.contributor.author Schmitz, Gerd pl
dc.contributor.author Solnica, Bogdan [SAP20001291] pl
dc.contributor.author Dembińska-Kieć, Aldona [SAP20000764] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:52Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:52Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0025-7974 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144885
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Case report of dysregulation of primary bile acid synthesis in a family with X-linked adrenoleukodystrophy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 97 pl
dc.description.number 49 pl
dc.description.points 40 pl
dc.identifier.doi 10.1097/MD.0000000000013353 pl
dc.identifier.eissn 1536-5964 pl
dc.title.journal Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Diagnostyki pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Biochemii Klinicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e13353 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92308
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa