Jagiellonian University Repository

Identification and prospective stability of electronic nose (eNose)-derived inflammatory phenotypes in patients with severe asthma

pcg.skipToMenu

Identification and prospective stability of electronic nose (eNose)-derived inflammatory phenotypes in patients with severe asthma

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa