Jagiellonian University Repository

Decreased bioelectrical impedance phase angle in hospitalized children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes : a case-control study

pcg.skipToMenu

Decreased bioelectrical impedance phase angle in hospitalized children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes : a case-control study

Show full item record

dc.contributor.author Więch, Paweł pl
dc.contributor.author Bazaliński, Dariusz pl
dc.contributor.author Sałacińska, Izabela pl
dc.contributor.author Binkowska-Bury, Monika pl
dc.contributor.author Korczowski, Bartosz pl
dc.contributor.author Mazur, Artur pl
dc.contributor.author Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.contributor.author Dąbrowski, Mariusz pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:51Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:51Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144860
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Decreased bioelectrical impedance phase angle in hospitalized children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes : a case-control study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.3390/jcm7120516 pl
dc.identifier.eissn 2077-0383
dc.title.journal Journal of Clinical Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 516 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92269
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa