Jagiellonian University Repository

Współpraca położnej lub pielęgniarki i fizjoterapeuty na oddziale intensywnej terapii noworodka

pcg.skipToMenu

Współpraca położnej lub pielęgniarki i fizjoterapeuty na oddziale intensywnej terapii noworodka

Show full item record

dc.contributor.author Suder, Aneta [SAP20019249] pl
dc.contributor.author Nawrot, Julia [SAP20016819] pl
dc.contributor.author Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:49Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:49Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1233-9989 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144806
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Współpraca położnej lub pielęgniarki i fizjoterapeuty na oddziale intensywnej terapii noworodka pl
dc.title.alternative Collaboration of a midwife or nurse and a physiotherapist at a Neonatal Intensive Care Unit pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-103 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Collaboration-of-a-midwife-or-nurse-and-a-physiotherapist-at-Neonatal-Intensive-Care-Unit,134,33927,0,1.html pl
dc.abstract.pl Intensywny postęp opieki perinatalnej i intensywnej terapii umożliwiły istotny wzrost możliwości przeżycia noworodków skrajnie niedojrzałych oraz obarczonych ciężkimi schorzeniami i wadami wrodzonymi. Wzorcowym modelem nadzoru nad wcześniakiem jest holistyczna opieka zespołu terapeutycznego. Personel medyczny pracujący na oddziale intensywnej terapii noworodka ma za zadanie stymulować prawidłowy rozwój dzieci urodzonych przedwcześnie i zapewnić rodzicom taki poziom edukacji, aby po wypisie ze szpitala czuli się kompetentni w opiece nad swoim dzieckiem. Współdziałanie członków zespołu opiekującego się wcześniakiem w sposobie pielęgnacji, karmienia i edukacji daje rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa i ukierunkowuje do dalszej opieki domowej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Celem niniejszej pracy było przedstawienie zakresu współpracy między położną lub pielęgniarką a fizjoterapeutą na oddziale intensywnej terapii noworodka. pl
dc.abstract.en The progress of perinatal and neonatal intensive care has significantly increased the survival of extremely immature infants and infants with severe diseases or birth defects. A model of care of preterm infants is holistic care provided by a therapeutic team. The role of medical staff of the Newborn Intensive Care Unit is to stimulate the development skills of children born prematurely. They are also supposed to provide parents with education to a level at which they feel competent caring for their child after discharge. The cooperation of health professionals in the field of nursing, feeding, and education helps to ensure parents that they are able to provide safe and competent care at home on their own. The aim of this paper was to present the areas of team work among midwives or nurses and physiotherapists in the Newborn Intensive Care Unit. pl
dc.subject.pl wcześniak pl
dc.subject.pl oddział intensywnej terapii noworodka pl
dc.subject.pl położna pl
dc.subject.pl fizjoterapeuta pl
dc.subject.en premature infant pl
dc.subject.en neonatal intensive care unit pl
dc.subject.en midwife pl
dc.subject.en physiotherapist pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.5114/ppiel.2018.78865 pl
dc.identifier.eissn 2299-8284 pl
dc.title.journal Problemy Pielęgniarstwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-11 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92189
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa