Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Horror vacui i wyobraźnia przestrzeniAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Kostera, Monika
Batko Roman

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kostera, Monika
Batko Roman

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kostera, Monika
Batko Roman