Jagiellonian University Repository

Współczesne laboratorium nanotoksykologiczne

pcg.skipToMenu

Współczesne laboratorium nanotoksykologiczne

Show full item record

dc.contributor.author Magacz, Marcin pl
dc.contributor.author Kędziora, Karolina pl
dc.contributor.author Gawlik, Maciej [SAP20001449] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:48Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:48Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0014-8261 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144773
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Współczesne laboratorium nanotoksykologiczne pl
dc.title.alternative A contemporary nanotoxicological laboratory pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 569-575 pl
dc.identifier.weblink https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FFarmacja+Polska%2F2018%2F10%2F01_OG_Laboratorium.pdf pl
dc.abstract.pl Nanomateriały to struktury, których przynajmniej jeden wymiar mieści się w zakresie 1-100 nm, co nadaje im odmienne fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości względem formy makro tego samego związku. Postępujący rozwój możliwości produkcji i wykorzystania różnych unikalnych struktur w skali nano pozwolił na udoskonalenie osiągnięć wielu dziedzin nauki takich jak elektronika, chemia, inżynieria materiałowa, biotechnologia i medycyna. Rozpowszechnienie nanomateriałów w produktach codziennego użytku stworzyło zapotrzebowanie na nową dziedzinę nauki - nanotoksykologię, która pozwoliłaby na zbadanie bezpieczeństwa nanomateriałów dla człowieka i środowiska. Poniższa praca przeglądowa przedstawia metody badań współcześnie wykorzystywane w nanotoksykologii do określenia właściwości nanocząstek, a także ich wpływu na funkcjonowanie żywych komórek w warunkach in vitro oraz in vivo. pl
dc.abstract.en Nanomaterials are structures with at least one dimension between 1-100 nm, which leads to their distinct physical, chemical and biological properties different from macro form of the same compound. The progress in production and exploitation of unique nanostructures enabled further advancement in such fields as electronics, chemistry, material engineering, biotechnology and medicine. The use of nanomaterials on a massive scale in everyday products resulted in need for new discipline - nanotoxicology - which would focus on human and environmental safety of those products. This review describes methods of research used in nanotoxicology dedicated to examining nanoparticles properties and their effect on function of living cells in vivo and in vitro conditions. pl
dc.subject.pl nanotoksykologia pl
dc.subject.pl nanomateriały pl
dc.subject.pl metody in vitro pl
dc.subject.pl metody in vivo pl
dc.subject.en nanotoxicology pl
dc.subject.en nanomaterials pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.eissn 2544-8552 pl
dc.title.journal Farmacja Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Toksykologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92152
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa