Jagiellonian University Repository

Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości?

pcg.skipToMenu

Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości?

Show full item record

dc.contributor.author Trzópek, Joanna [SAP11017615] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T19:36:11Z
dc.date.available 2014-09-26T19:36:11Z
dc.date.created 2009 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-1800 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1445
dc.language pol pl
dc.title Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości? pl
dc.title.alternative Does social psychology have room for the category of subjectivity? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 115-139 pl
dc.identifier.weblink http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2012_2/Trzopek_PS_2_2012.pdf pl
dc.abstract.pl Psychologia po dugiej przerwie powraca dziś do zagadnień ważnych i angażujących nie tylko kręgi naukowe. Do takich należy z pewnością problematyka podmiotu. Z podmiotowością związane są zazwyczaj dwa podstawowe atrybuty: sprawstwo (wola) i samowiedza. W artykule konfrontuję to ugruntowane w potocznym (folk) doświadczeniu i tradycji filozoficznej rozumienie z rezultatami badań naukowych i tworzonymi na ich podstawie koncepcjami funkcjonowania człowieka. Poruszane kwestie mają charakter metateoretyczny i plasują się na styku problematyki psychologicznej, neuronaukowej i filozoficznej. Tekst składa się z czterech części. W części pierwszej rozważam ogólne zagadnienia związane z podmiotem na gruncie potocznym i naukowym. W części drugiej podmiot pojawia się w kontekście problemów świadomości i świadomego sprawstwa. Część trzecia koncentruje się na badaniach psychologii społecznej (zwłaszcza nurtu social cognition). Część czwarta to miejsce na pojawiające się pytania i wątpliwości. pl
dc.abstract.en After a long break, psychology nowadays seems to be returning to engaging issues. Most certainly, the problem of an agent falls within this category. Two fundamental attributes are usually linked to the agent: the will and self-knowledge. The article confronts this understanding, grounded in experience and philosophical tradition, with research results and theories of human functioning created on their basis. The issues referred to are of a meta-theoretical nature and are partly located at the intersection of psychology, neuroscience, and philosophy. The text consists of four parts. First part discusses the general agent-related issues on the folk and scientific grounds. In part two, the agent appears in the context of problems of awareness. Part three focuses on research in social psychology (particularly social cognition). Last part provides a venue for outlining the arising questions and doubts. pl
dc.subject.pl podmiot pl
dc.subject.pl sprawstwo pl
dc.subject.pl samowiedza pl
dc.subject.pl psychologia potoczna pl
dc.subject.pl neuronauka pl
dc.subject.pl poznanie społeczne pl
dc.subject.pl problem psychofizyczny pl
dc.subject.en agent pl
dc.subject.en agency pl
dc.subject.en self-awareness pl
dc.subject.en folk psychology pl
dc.subject.en neuroscience pl
dc.subject.en social cognition pl
dc.subject.en mind-body relation pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 2 (21) pl
dc.title.journal Psychologia Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)