Jagiellonian University Repository

Wpływ czynników socjodemograficznych i klinicznych na stopień akceptacji choroby wśród osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna

pcg.skipToMenu

Wpływ czynników socjodemograficznych i klinicznych na stopień akceptacji choroby wśród osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna

Show full item record

dc.contributor.author Chrobak-Bień, Joanna Z. pl
dc.contributor.author Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.contributor.author Paplaczyk, Małgorzata [SAP20018454] pl
dc.contributor.author Gąsiorowska, Anita pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:02:40Z
dc.date.available 2020-01-17T10:02:40Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2082-9876 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144564
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wpływ czynników socjodemograficznych i klinicznych na stopień akceptacji choroby wśród osób cierpiących na chorobę Leśniowskiego-Crohna pl
dc.title.alternative The impact of sociodemographic and clinical factors on the degree of acceptance of the disease among people with Crohn's disease pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-53 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.doi 10.17219/pzp/76713 pl
dc.identifier.eissn 2451-1870 pl
dc.title.journal Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 91806
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa