Jagiellonian University Repository

Styles of providing negative information by doctors on the basis of the analysis of the Breaking Bad News Skills questionnaire

pcg.skipToMenu

Styles of providing negative information by doctors on the basis of the analysis of the Breaking Bad News Skills questionnaire

Show full item record

dc.contributor.author Lickiewicz, Jakub [SAP20013435] pl
dc.contributor.author Szwed-Łopata, Wioletta pl
dc.contributor.author Sałapa, Kinga [SAP20002502] pl
dc.contributor.author Makara-Studzińska, Marta [SAP20016655] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:01:41Z
dc.date.available 2020-01-17T10:01:41Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1644-6313 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144415
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Styles of providing negative information by doctors on the basis of the analysis of the Breaking Bad News Skills questionnaire pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 248-254 pl
dc.subject.pl przekazywanie złych wiadomości pl
dc.subject.pl eksploracyjna analiza czynnikowa pl
dc.subject.pl równania strukturalne pl
dc.subject.en breaking bad news pl
dc.subject.en exploratory factor analysis pl
dc.subject.en parallel analysis pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.15557/PiPK.2018.0031 pl
dc.identifier.eissn 2451-0645 pl
dc.title.journal Psychiatria i Psychologia Kliniczna pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 91520
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych