Jagiellonian University Repository

Thiazoles with cyclopropyl fragment as antifungal, anticonvulsant, and anti-Toxoplasma gondii agents : synthesis, toxicity evaluation, and molecular docking study

pcg.skipToMenu

Thiazoles with cyclopropyl fragment as antifungal, anticonvulsant, and anti-Toxoplasma gondii agents : synthesis, toxicity evaluation, and molecular docking study

Show full item record

dc.contributor.author Łączkowski, Krzysztof Z. pl
dc.contributor.author Konklewska, Natalia pl
dc.contributor.author Biernasiuk, Anna pl
dc.contributor.author Malm, Anna pl
dc.contributor.author Sałat, Kinga [SAP20001837] pl
dc.contributor.author Furgała, Anna [SAP20018284] pl
dc.contributor.author Dzitko, Katarzyna pl
dc.contributor.author Bekier, Adrian pl
dc.contributor.author Baranowska-Łączkowska, Angelika pl
dc.contributor.author Paneth, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:01:38Z
dc.date.available 2020-01-17T10:01:38Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1054-2523 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144353
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Thiazoles with cyclopropyl fragment as antifungal, anticonvulsant, and anti-Toxoplasma gondii agents : synthesis, toxicity evaluation, and molecular docking study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 2125-2140 pl
dc.description.volume 27 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s00044-018-2221-x pl
dc.identifier.eissn 1554-8120 pl
dc.title.journal Medicinal Chemistry Research pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmakodynamiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 91406
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa