Jagiellonian University Repository

Risk stratification in patients with cardiac resynchronisation therapy : the AL-FINE CRT risk score

pcg.skipToMenu

Risk stratification in patients with cardiac resynchronisation therapy : the AL-FINE CRT risk score

Show full item record

dc.contributor.author Kisiel, Roksana pl
dc.contributor.author Fijorek, Kamil pl
dc.contributor.author Sondej, Tomasz pl
dc.contributor.author Kukla, Piotr pl
dc.contributor.author Pavlinec, Christopher pl
dc.contributor.author Czarnecka, Danuta [SAP20000867] pl
dc.contributor.author Jastrzębski, Marek [SAP20010242] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:01:37Z
dc.date.available 2020-01-17T10:01:37Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144324
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Risk stratification in patients with cardiac resynchronisation therapy : the AL-FINE CRT risk score pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1441-1449 pl
dc.description.volume 76 pl
dc.description.number 10 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2018.0152 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 91365
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa