Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

WstępAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Stelmach Jerzy
Brożek Bartosz
Kurek Łukasz
Eliasz Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Stelmach Jerzy
Brożek Bartosz
Kurek Łukasz
Eliasz Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Stelmach Jerzy
Brożek Bartosz
Kurek Łukasz
Eliasz Katarzyna