Jagiellonian University Repository

Arteriovenous fistula imitating myocardial ischaemia on electrocardiogram

pcg.skipToMenu

Arteriovenous fistula imitating myocardial ischaemia on electrocardiogram

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa