Jagiellonian University Repository

Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

pcg.skipToMenu

Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Show full item record

dc.contributor.author Bałajewicz-Nowak, Marta [SAP20011913] pl
dc.contributor.author Glanowska, Izabela [SAP20014344] pl
dc.contributor.author Hosiawa, Violetta [SAP20008343] pl
dc.contributor.author Pityński, Kazimierz [SAP20000525] pl
dc.contributor.author Ludwin, Inga [SAP20002368] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:00:11Z
dc.date.available 2020-01-17T10:00:11Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2081-1632 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143890
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa pl
dc.title.alternative Eosinophilic ascites: a case report and literature review pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-63 pl
dc.abstract.pl Wodobrzusze z towarzyszącą antygenemią CA-125 przy jednoczesnym braku onkologicznie podejrzanych zmian w obrębie jajnika jest trudnym problemem diagnostycznym. W toku diagnostyki różnicowej u pacjentek pomiędzy 20. a 50. rokiem życia z wodobrzuszem, aby uniknąć niepotrzebnej interwencji chirurgicznej, należy wziąć pod uwagę rzadkie przyczyny tego objawu, m.in. zespół hipereozynofilowy. Trzydziestosiedmioletnia pacjentka została skierowana do Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu szybko narastającego wodobrzusza z towarzyszącym wzrostem stężenia markera CA-125 powyżej wartości referencyjnych. W szczegółowej diagnostyce obrazowej wykluczono nowotworowe pochodzenie wodobrzusza, a laboratoryjnie stwierdzono hipereozynofilię. Po wykluczeniu innych przyczyn eozynofilii pierwotnej i reaktywnej rozpoznano zespół hipereozynofilowy. Po włączeniu steroidoterapii doustnej zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów (w tym wodobrzusza) i unormowanie stężenia CA-125. Obecnie pacjentka nie ma żadnych objawów, pozostaje pod opieką Poradni Chorób Immunologicznych. pl
dc.abstract.en Ascites with elevated serum CA-125 but without suspicious adnexal masses is a diagnostic challenge. The differential diagnosis of patients aged 20–50 years old presenting with ascites should account for rare etiologies, such as the hypereosinophilic syndrome. A 37-year-old patient was referred to the Gynecologic Oncology Outpatient Clinic of the University Hospital in Krakow due to rapidly progressing ascites with serum CA-125 above the normal limit. Thorough imaging studies showed no evidence of malignant ascites, whilst hypereosinophilia was detected in laboratory tests. After ruling out other causes of primary and reactive hypereosinophilia, the diagnosis of the hypereosinophilic syndrome was made. After the administration of oral corticosteroid therapy, complete resolution of symptoms (including ascites) was achieved, and CA-125 level returned to normal. Currently, the patient is asymptomatic and is followed up at the Autoimmune Diseases Outpatient Clinic. pl
dc.subject.pl wodobrzusze pl
dc.subject.pl hipereozynofilia pl
dc.subject.pl antygenemia CA-125 pl
dc.subject.pl zespół hipereozynofilowy pl
dc.subject.en ascites pl
dc.subject.en hypereosinophilia pl
dc.subject.en CA-125 pl
dc.subject.en hypereosinophilic syndrome pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.15557/CGO.2018.0007 pl
dc.identifier.eissn 2451-0750 pl
dc.title.journal Current Gynecologic Oncology pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 90736
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych