Jagiellonian University Repository

Środki przymusu bezpośredniego w perspektywie pacjentów i personelu medycznego : perspektywa w kontekście wielokulturowości

pcg.skipToMenu

Środki przymusu bezpośredniego w perspektywie pacjentów i personelu medycznego : perspektywa w kontekście wielokulturowości

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa