Jagiellonian University Repository

Uwagi o niektórych wyzwaniach dla funkcji kontrolnej legislatywy w systemach parlamentarnych państw europejskich

pcg.skipToMenu

Uwagi o niektórych wyzwaniach dla funkcji kontrolnej legislatywy w systemach parlamentarnych państw europejskich

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska