Jagiellonian University Repository

Neuropsychiatryczny obraz choroby Wilsona - opis przypadku

pcg.skipToMenu

Neuropsychiatryczny obraz choroby Wilsona - opis przypadku

Show full item record

dc.contributor.author Poniewierski, Kamil pl
dc.contributor.author Dzieżyc, Karolina pl
dc.contributor.author Turek, Aleksander pl
dc.contributor.author Krupa, Anna pl
dc.contributor.author Chrobak, Adrian [SAP20017088] pl
dc.contributor.author Siwek, Marcin [SAP20010629] pl
dc.contributor.author Członkowska, Anna pl
dc.contributor.author Dudek, Dominika [SAP20001542] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:00:08Z
dc.date.available 2020-01-17T10:00:08Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-6764 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143793
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Neuropsychiatryczny obraz choroby Wilsona - opis przypadku pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-42 pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 6 pl
dc.identifier.doi 10.5114/nan.2018.77452 pl
dc.identifier.eissn 2084-9885 pl
dc.title.journal Neuropsychiatria i Neuropsychologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dorosłych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Zaburzeń Afektywnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 90509
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa