Jagiellonian University Repository

Analysis of corpus callosum size depending on age and sex

pcg.skipToMenu

Analysis of corpus callosum size depending on age and sex

Show full item record

dc.contributor.author Guz, Wiesław pl
dc.contributor.author Pazdan, Dominika pl
dc.contributor.author Stachyra, Sylwester pl
dc.contributor.author Świętoń, Faustyna pl
dc.contributor.author Poręba, Patrycja pl
dc.contributor.author Bednarz, Mariola pl
dc.contributor.author Lis, Andżelika pl
dc.contributor.author Kazańska, Agnieszka pl
dc.contributor.author Krukowska, Jadwiga pl
dc.contributor.author Klęba, Joanna pl
dc.contributor.author Urbanik, Andrzej [SAP20001269] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:00:04Z
dc.date.available 2020-01-17T10:00:04Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0015-5659 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143682
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Analysis of corpus callosum size depending on age and sex pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 24-32 pl
dc.subject.en corpus callosum pl
dc.subject.en magnetic resonance pl
dc.subject.en morphometry pl
dc.subject.en age groups pl
dc.subject.en sex pl
dc.description.volume 78 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.5603/FM.a2018.0061 pl
dc.identifier.eissn 1644-3284 pl
dc.title.journal Folia Morphologica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Radiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 90375
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa