Jagiellonian University Repository

Komentarz do : niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory : jakich informacji dostarczył rejestr QUALIFY?

pcg.skipToMenu

Komentarz do : niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory : jakich informacji dostarczył rejestr QUALIFY?

Show full item record

dc.contributor.author Nessler, Jadwiga [SAP20001210] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T10:00:01Z
dc.date.available 2020-01-17T10:00:01Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2353-7752 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143598
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Komentarz do : niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory : jakich informacji dostarczył rejestr QUALIFY? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 263 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/view/59240/44967 pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 9 pl
dc.identifier.eissn 2353-7760 pl
dc.title.journal Folia Cardiologica (Gdańsk) pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-07-20 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 90019
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa