Jagiellonian University Repository

Teratogenne działanie leków stosowanych w schorzeniach dermatologicznych

pcg.skipToMenu

Teratogenne działanie leków stosowanych w schorzeniach dermatologicznych

Show full item record

dc.contributor.author Mysłowska, Katarzyna [SAP20017763] pl
dc.contributor.author Partyka, Anna [SAP20001958] pl
dc.contributor.author Jastrzębska-Więsek, Magdalena [SAP20001838] pl
dc.contributor.author Trybuś, Natalia pl
dc.contributor.author Wesołowska, Anna [SAP20002553] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:59:59Z
dc.date.available 2020-01-17T09:59:59Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0014-8261 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143560
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Teratogenne działanie leków stosowanych w schorzeniach dermatologicznych pl
dc.title.alternative Teratogenicity of drugs used in dermatological diseases pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 360-373 pl
dc.identifier.weblink https://www.ptfarm.pl/download/?file=File%2FFarmacja+Polska%2F2018%2F6%2F06_SZ_Teratogennosc.pdf pl
dc.abstract.pl Badania teratogenności leków dowodzą, że nie istnieje lek całkowicie bezpieczny w ciąży. Stosowane przez ciężarną preparaty działają równocześnie na kobietę i płód. Kobiety ciężarne i karmiące wymagają szczególnej uwagi ze strony lekarza, który powinien zlecić odpowiednie leczenie tylko wówczas, gdy potencjalne korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko dla matki, płodu lub dziecka. Artykuł poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa leków stosowanych w schorzeniach dermatologicznych. Na wstępie krótko omówiono poszczególne etapy rozwoju ciąży ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których płód jest najbardziej narażony na teratogenne działanie leków, przedstawiono rolę łożyska w transporcie leków do płodu oraz zmiany farmakokinetyki leków w okresie ciąży. Następnie omówiono mechanizmy działania wybranych leków stosowanych w chorobach dermatologicznych, uwzględniając preparaty podawane miejscowo i ogólnie oraz zamieszczono ich krótką charakterystykę z zaznaczeniem kategorii bezpieczeństwa u kobiet w ciąży, zgodnie z klasyfikacją Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Szczególną uwagę poświęcono lekom stosowanym w terapii trądziku pospolitego, bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych zakażeniach skóry oraz glikokortykosteroidom, powszechnie stosowanym w dermatologii. pl
dc.abstract.en Studies assessing teratogenic potential of drugs used in dermatological treatment showed that there is no drug completely safe to use during human pregnancy. Medications affect both the pregnant woman and the fetus. The pregnant or breastfeeding woman requires special attention of the physician, who should choose the appropriate treatment, only if the benefits justify the potential risk to the mother, the fetus or the child.This article presents issues about safety of drugs used in skin disorders in pregnant women. First, it describes the stages of pregnancy, with special regard to those in which the fetus is the most vulnerable to the effects of drugs, presents the role of the placenta in drugs’ transportation to the fetus and the changes in the pharmacokinetics of drugs during pregnancy.Furthermore, the mechanisms of action of dermatological drugs have been discussed, taking into account topical and systemic administered medicines, together with their brief descriptions including the safety categories according to the US Food and Drug Administration (FDA) classification. In addition, a specific attention has been paid to the safety issues of drugs used in treatment of acne, bacterial, viral or fungal diseases and glucocorticosteroids, commonly used in dermatology. pl
dc.subject.pl leki dermatologiczne pl
dc.subject.pl glikokortykosteroidy pl
dc.subject.pl teratogenność pl
dc.subject.pl ciąża pl
dc.subject.en dermatological drugs pl
dc.subject.en glucocorticosteroids pl
dc.subject.en teratogenicity pl
dc.subject.en pregnancy pl
dc.description.volume 74 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.doi 10.32383/farmpol/118775 pl
dc.identifier.eissn 2544-8552 pl
dc.title.journal Farmacja Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-02-25 pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmacji Klinicznej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 89890
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa