Jagiellonian University Repository

Clinical trials from the perspective of the sociology of medicine

pcg.skipToMenu

Clinical trials from the perspective of the sociology of medicine

Show full item record

dc.contributor.author Tobiasz-Adamczyk, Beata [SAP20000468] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:59:59Z
dc.date.available 2020-01-17T09:59:59Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1731-7398 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143547
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Clinical trials from the perspective of the sociology of medicine pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 26-34 pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20842627OZ.18.004.8674 pl
dc.identifier.eissn 2084-2627 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycyny pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 89860
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa