Jagiellonian University Repository

Lymphoid environment in molecular subtypes of breast cancer

pcg.skipToMenu

Lymphoid environment in molecular subtypes of breast cancer

Show full item record

dc.contributor.author Glajcar, Anna [SAP20016755] pl
dc.contributor.author Szpor, Joanna [SAP20002362] pl
dc.contributor.author Tyrak, Katarzyna [SAP20017968] pl
dc.contributor.author Streb, Joanna [SAP20012132] pl
dc.contributor.author Hodorowicz-Zaniewska, Diana [SAP20002197] pl
dc.contributor.author Okoń, Krzysztof [SAP20001321] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:59:03Z
dc.date.available 2020-01-17T09:59:03Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1233-9687 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143510
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Lymphoid environment in molecular subtypes of breast cancer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 169-181 pl
dc.description.volume 69 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5114/pjp.2018.76700 pl
dc.identifier.eissn 2084-9869 pl
dc.title.journal Polish Journal of Pathology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Pulmonologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Onkologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 89784
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa