Jagiellonian University Repository

Treatment strategy of allergic rhinitis in the face of modern world threats

pcg.skipToMenu

Treatment strategy of allergic rhinitis in the face of modern world threats

Show full item record

dc.contributor.author Rapiejko, Piotr pl
dc.contributor.author Jurkiewicz, Dariusz pl
dc.contributor.author Pietruszewska, Wioletta pl
dc.contributor.author Zielnik-Jurkiewicz, Beata pl
dc.contributor.author Woroń, Jarosław [SAP20001146] pl
dc.contributor.author Lipiec, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:59:00Z
dc.date.available 2020-01-17T09:59:00Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0030-6657 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143422
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 2.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/pl/legalcode *
dc.title Treatment strategy of allergic rhinitis in the face of modern world threats pl
dc.title.alternative Strategia leczenia ANN w obliczu zagrożeń współczesnego świata pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-12 pl
dc.description.additional Art. w dwóch wersjach językowych - polskim i angielskim pl
dc.description.volume 72 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0011.8057 pl
dc.identifier.eissn 2300-8423 pl
dc.title.journal Otolaryngologia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii Klinicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 89563
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 2.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 2.0