Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Follow-up of parenchymal changes in the thyroid gland ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Januś Dominika
Wójcik Małgorzata
Taczanowska-Niemczuk Anna
Sołtysiak Piotr
Wędrychowicz Anna
Roztoczyńska, Dorota
Drabik Grażyna
Wyrobek, Łukasz
Starzyk Jerzy

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Januś Dominika
Wójcik Małgorzata
Taczanowska-Niemczuk Anna
Sołtysiak Piotr
Wędrychowicz Anna
Roztoczyńska, Dorota
Drabik Grażyna
Wyrobek, Łukasz
Starzyk Jerzy

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Januś Dominika
Wójcik Małgorzata
Taczanowska-Niemczuk Anna
Sołtysiak Piotr
Wędrychowicz Anna
Roztoczyńska, Dorota
Drabik Grażyna
Wyrobek, Łukasz
Starzyk Jerzy