Jagiellonian University Repository

Reakcje alergiczne na mleko krowie : patomechanizm, strategie diagnostyczne i terapeutyczne, możliwości indukcji tolerancji pokarmowej

pcg.skipToMenu

Reakcje alergiczne na mleko krowie : patomechanizm, strategie diagnostyczne i terapeutyczne, możliwości indukcji tolerancji pokarmowej

Show full item record

dc.contributor.author Wąsik, Magdalena [SAP20018484] pl
dc.contributor.author Nazimek, Katarzyna [SAP20013774] pl
dc.contributor.author Bryniarski, Krzysztof [SAP20000613] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:58:49Z
dc.date.available 2020-01-17T09:58:49Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0032-5449 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143300
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Reakcje alergiczne na mleko krowie : patomechanizm, strategie diagnostyczne i terapeutyczne, możliwości indukcji tolerancji pokarmowej pl
dc.title.alternative Allergic reactions to cow's milk : pathomechanism, diagnostic and therapeutic strategies, possibilities of food tolerance induction pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 339-349 pl
dc.description.volume 72 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0011.8254 pl
dc.identifier.eissn 1732-2693 pl
dc.title.journal Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Immunologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 89002
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne