Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Unexpected formation of [Ru(\eta^{5}-C_{5}H_{5})(P ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Płotek Michał
Starosta, Radosław
Komarnicka, Urszula K.
Skórska-Stania Agnieszka
Stochel Grażyna
Kyzioł Agnieszka
Jeżowska-Bojczuk, Małgorzata

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Płotek Michał
Starosta, Radosław
Komarnicka, Urszula K.
Skórska-Stania Agnieszka
Stochel Grażyna
Kyzioł Agnieszka
Jeżowska-Bojczuk, Małgorzata

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Płotek Michał
Starosta, Radosław
Komarnicka, Urszula K.
Skórska-Stania Agnieszka
Stochel Grażyna
Kyzioł Agnieszka
Jeżowska-Bojczuk, Małgorzata