Jagiellonian University Repository

Current status of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in gastrointestinal surgery

pcg.skipToMenu

Current status of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in gastrointestinal surgery

Show full item record

dc.contributor.author Pędziwiatr, Michał [SAP20012491] pl
dc.contributor.author Mavrikis, Judene pl
dc.contributor.author Witowski, Jan pl
dc.contributor.author Adamos, Alexandros pl
dc.contributor.author Major, Piotr [SAP20013363] pl
dc.contributor.author Nowakowski, Michał [SAP20002085] pl
dc.contributor.author Budzyński, Andrzej [SAP20001261] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:58:45Z
dc.date.available 2020-01-17T09:58:45Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1357-0560 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143204
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Current status of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in gastrointestinal surgery pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 35 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s12032-018-1153-0 pl
dc.identifier.eissn 1559-131X pl
dc.title.journal Medical Oncology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.identifier.articleid 95 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88764
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa