Jagiellonian University Repository

Przeszczepienie wysp trzustkowych po transplantacji nerki : opis dwóch przypadków

pcg.skipToMenu

Przeszczepienie wysp trzustkowych po transplantacji nerki : opis dwóch przypadków

Show full item record

dc.contributor.author Gołębiewska, Justyna pl
dc.contributor.author Bachul, Piotr [SAP20002677] pl
dc.contributor.author Witkowski, Piotr pl
dc.contributor.author Dębska-Ślizień, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:58:43Z
dc.date.available 2020-01-17T09:58:43Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1899-3338 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143138
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przeszczepienie wysp trzustkowych po transplantacji nerki : opis dwóch przypadków pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-49 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/forum_nefrologiczne/article/view/58150 pl
dc.subject.en brittle type 1 diabetes pl
dc.subject.en islet after kidney transplantation pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.eissn 1899-4113
dc.title.journal Forum Nefrologiczne pl
dc.date.accession 2019-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 88572
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa