Jagiellonian University Repository

Produkty lecznicze zaawansowanej terapii medycznej oparte na mezenchymalnych komórkach macierzystych

pcg.skipToMenu

Produkty lecznicze zaawansowanej terapii medycznej oparte na mezenchymalnych komórkach macierzystych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa