Jagiellonian University Repository

Vascular cognitive impairment linked to brain endothelium inflammation in early stages of heart failure in mice

pcg.skipToMenu

Vascular cognitive impairment linked to brain endothelium inflammation in early stages of heart failure in mice

Show full item record

dc.contributor.author Adamski, Mateusz G. pl
dc.contributor.author Sternak, Magdalena [SAP14003388] pl
dc.contributor.author Mohaissen, Tasnim [SAP14022688] pl
dc.contributor.author Kaczor, Dawid [SAP14020306] pl
dc.contributor.author Wierońska, Joanna M. pl
dc.contributor.author Malinowska, Monika pl
dc.contributor.author Czaban, Iwona pl
dc.contributor.author Byk, Katarzyna pl
dc.contributor.author Lyngsø, Kristina S. pl
dc.contributor.author Przyborowski, Kamil [SAP14015379] pl
dc.contributor.author Hansen, Pernille B. L. pl
dc.contributor.author Wilczyński, Grzegorz pl
dc.contributor.author Chłopicki, Stefan [SAP20000969] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:58:42Z
dc.date.available 2020-01-17T09:58:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143107
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Vascular cognitive impairment linked to brain endothelium inflammation in early stages of heart failure in mice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.points 40 pl
dc.identifier.doi 10.1161/JAHA.117.007694 pl
dc.identifier.eissn 2047-9980
dc.title.journal Journal of the American Heart Association pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e007694 pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88527
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa