Jagiellonian University Repository

Różnice międzypłciowe w zaburzeniach psychicznych

pcg.skipToMenu

Różnice międzypłciowe w zaburzeniach psychicznych

Show full item record

dc.contributor.author Tereszko, Anna [USOS132054] pl
dc.contributor.author Dudek, Dominika [SAP20001542] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:58:40Z
dc.date.available 2020-01-17T09:58:40Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1896-6764 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143051
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Różnice międzypłciowe w zaburzeniach psychicznych pl
dc.title.alternative Gender differences in mental disorders pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 162-169 pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 6 pl
dc.identifier.doi 10.5114/nan.2017.74145 pl
dc.identifier.eissn 2084-9885 pl
dc.title.journal Neuropsychiatria i Neuropsychologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Psychiatrii Dorosłych pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88453
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa