Jagiellonian University Repository

Imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia in children and adolescents is effective and well tolerated : report of the Polish Pediatric Study Group for the Treatment of Leukemias and Lymphomas

pcg.skipToMenu

Imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia in children and adolescents is effective and well tolerated : report of the Polish Pediatric Study Group for the Treatment of Leukemias and Lymphomas

Show full item record

dc.contributor.author Janeczko-Czarnecka, Małgorzata pl
dc.contributor.author Krawczuk-Rybak, Maryna pl
dc.contributor.author Karpińska-Derda, Irena pl
dc.contributor.author Niedźwiecki, Maciej pl
dc.contributor.author Musioł, Katarzyna pl
dc.contributor.author Ćwiklińska, Magdalena [SAP20001983] pl
dc.contributor.author Drabko, Katarzyna pl
dc.contributor.author Mycko, Katarzyna pl
dc.contributor.author Ociepa, Tomasz pl
dc.contributor.author Pawelec, Katarzyna pl
dc.contributor.author Januszkiewicz-Lewandowska, Danuta pl
dc.contributor.author Ussowicz, Marek pl
dc.contributor.author Rybka, Blanka pl
dc.contributor.author Ryczan-Krawczyk, Renata pl
dc.contributor.author Kołtan, Andrzej pl
dc.contributor.author Karolczyk, Grażyna pl
dc.contributor.author Zaucha-Prażmo, Agnieszka pl
dc.contributor.author Badowska, Wanda pl
dc.contributor.author Kałwak, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:42Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:42Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1899-5276 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143034
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia in children and adolescents is effective and well tolerated : report of the Polish Pediatric Study Group for the Treatment of Leukemias and Lymphomas pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 91-98 pl
dc.identifier.weblink http://www.advances.umed.wroc.pl/en/article/2018/27/1/91/ pl
dc.description.volume 27 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.17219/acem/66462 pl
dc.identifier.eissn 2451-2680 pl
dc.title.journal Advances in Clinical and Experimental Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-03-17 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88430
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa