Jagiellonian University Repository

Fever of unknown origin : a current problem in clinical practice - case report

pcg.skipToMenu

Fever of unknown origin : a current problem in clinical practice - case report

Show full item record

dc.contributor.author Dądela, Katarzyna pl
dc.contributor.author Siwiec, Andżelika pl
dc.contributor.author Jarczewski, Jarosław pl
dc.contributor.author Kostański, Marcin pl
dc.contributor.author Sulicka-Grodzicka, Joanna [SAP20010691] pl
dc.contributor.author Strach, Magdalena [SAP20002140] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:36Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:36Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0033-2240 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142890
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Fever of unknown origin : a current problem in clinical practice - case report pl
dc.title.alternative Gorączka o nieznanej przyczynie: aktualny problem w praktyce klinicznej : opis przypadku pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 98-101 pl
dc.subject.pl gorączka o nieznanej przyczynie pl
dc.subject.pl choroby autoimmunologiczne pl
dc.subject.pl zespoły gorączek nawrotowych pl
dc.subject.en fever of unknown origin pl
dc.subject.en autoimmune diseases pl
dc.subject.en hereditary autoinflammatory diseases pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 10 pl
dc.title.journal Przegląd Lekarski pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Reumatologii i Balneologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl
dc.cm.id 88136
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa