Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Encyklopedia pszczelarskaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Banaszak, Józef
Wilde, Jerzy
Chmielewski, Wit
Chuda-Mickiewicz, Bożena
Mruk, Henryk
Paleolog, Jerzy
Prabucki, Jarosław
Skowronek, Wojciech
Szymaś, Bożena
Wilde, Jerzy
Wilkaniec, Zdzisław
Woyciechowski Michał
Woyke, Jerzy
Biliński, Mieczysław
Rybak-Chmielewska, Helena
Szczęsna, Teresa
Topolska, Grażyna
Wróblewska, Anna
Kołtowski, Zbigniew
Roman, Adam
Tofilski, Adam
Cichoń, Janusz
Żukowski, Romuald

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Banaszak, Józef
Wilde, Jerzy
Chmielewski, Wit
Chuda-Mickiewicz, Bożena
Mruk, Henryk
Paleolog, Jerzy
Prabucki, Jarosław
Skowronek, Wojciech
Szymaś, Bożena
Wilde, Jerzy
Wilkaniec, Zdzisław
Woyciechowski Michał
Woyke, Jerzy
Biliński, Mieczysław
Rybak-Chmielewska, Helena
Szczęsna, Teresa
Topolska, Grażyna
Wróblewska, Anna
Kołtowski, Zbigniew
Roman, Adam
Tofilski, Adam
Cichoń, Janusz
Żukowski, Romuald

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Banaszak, Józef
Wilde, Jerzy
Chmielewski, Wit
Chuda-Mickiewicz, Bożena
Mruk, Henryk
Paleolog, Jerzy
Prabucki, Jarosław
Skowronek, Wojciech
Szymaś, Bożena
Wilde, Jerzy
Wilkaniec, Zdzisław
Woyciechowski Michał
Woyke, Jerzy
Biliński, Mieczysław
Rybak-Chmielewska, Helena
Szczęsna, Teresa
Topolska, Grażyna
Wróblewska, Anna
Kołtowski, Zbigniew
Roman, Adam
Tofilski, Adam
Cichoń, Janusz
Żukowski, Romuald