Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Extinction coefficients of C\equiv C and ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Kozyra Paweł
Góra-Marek Kinga
Datka Jerzy

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Kozyra Paweł
Góra-Marek Kinga
Datka Jerzy

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Kozyra Paweł
Góra-Marek Kinga
Datka Jerzy