Jagiellonian University Repository

Praktyka kliniczna oceny minimalnej choroby resztkowej u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce : badanie ankietowe Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

pcg.skipToMenu

Praktyka kliniczna oceny minimalnej choroby resztkowej u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce : badanie ankietowe Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego

Show full item record

dc.contributor.author Krzywdzińska, Agnieszka pl
dc.contributor.author Solarska, Iwona pl
dc.contributor.author Puła, Bartosz pl
dc.contributor.author Czyż, Anna pl
dc.contributor.author Dytfeld, Dominik pl
dc.contributor.author Jurczyszyn, Artur [SAP20010284] pl
dc.contributor.author Giannopoulos, Krzysztof pl
dc.contributor.author Balana-Nowak, Agnieszka pl
dc.contributor.author Własiuk, Paulina pl
dc.contributor.author Waszczuk-Gajda, Anna pl
dc.contributor.author Król, Maria pl
dc.contributor.author Dudziński, Marek pl
dc.contributor.author Burdacki, Adrian pl
dc.contributor.author Wróbel, Tomasz P. pl
dc.contributor.author Szymczak, Donata pl
dc.contributor.author Jankowska-Łęcka, Olga pl
dc.contributor.author Bernatowicz, Paweł pl
dc.contributor.author Zaucha, Jan pl
dc.contributor.author Tyczyńska, Agata pl
dc.contributor.author Druzd-Sitek, Agnieszka pl
dc.contributor.author Centkowski, Piotr pl
dc.contributor.author Świderska, Alina pl
dc.contributor.author Rutkowska, Elżbieta pl
dc.contributor.author Lewandowski, Krzysztof pl
dc.contributor.author Warzocha, Krzysztof pl
dc.contributor.author Jamroziak, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:32Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:32Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2081-0768 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142794
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Praktyka kliniczna oceny minimalnej choroby resztkowej u chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce : badanie ankietowe Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego pl
dc.title.alternative Minimal residual disease assessment in plasma cell myeloma patients in Poland : survey of the Polish Myeloma Consortium pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 239-245 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 8 pl
dc.identifier.doi 10.5603/Hem.2017.0035 pl
dc.identifier.eissn 2081-3287 pl
dc.title.journal Hematologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 88010
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa