Jagiellonian University Repository

Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology : a systematic review with meta-analysis

pcg.skipToMenu

Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology : a systematic review with meta-analysis

Show full item record

dc.contributor.author Waligóra, Marcin [SAP20002440] pl
dc.contributor.author Bała, Małgorzata [SAP20002342] pl
dc.contributor.author Koperny, Magdalena pl
dc.contributor.author Wasylewski, Mateusz [SAP20018098] pl
dc.contributor.author Strzebońska, Karolina [SAP20018275] pl
dc.contributor.author Jaeschke, Rafał [SAP20013121] pl
dc.contributor.author Wozniak, Agnieszka pl
dc.contributor.author Piasecki, Jan [SAP20011649] pl
dc.contributor.author Śliwka, Agnieszka [SAP20013575] pl
dc.contributor.author Mituś, Jerzy [SAP20008853] pl
dc.contributor.author Polak, Maciej [SAP20013956] pl
dc.contributor.author Nowis, Dominika pl
dc.contributor.author Fergusson, Dean pl
dc.contributor.author Kimmelman, Jonathan pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:31Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:31Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1549-1277 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142779
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology : a systematic review with meta-analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 50 pl
dc.identifier.doi 10.1371/journal.pmed.1002505 pl
dc.identifier.eissn 1549-1676
dc.title.journal PLoS Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Higieny i Dietetyki pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Zaburzeń Afektywnych pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e1002505 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 87992
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 50


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa