Jagiellonian University Repository

Update of the WHO classification of odontogenic and maxillofacial bone tumours

pcg.skipToMenu

Update of the WHO classification of odontogenic and maxillofacial bone tumours

Show full item record

dc.contributor.author Kaczmarzyk, Tomasz [SAP20002114] pl
dc.contributor.author Stypułkowska, Jadwiga pl
dc.contributor.author Tomaszewska, Romana [SAP20000723] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0011-4553 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142734
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Update of the WHO classification of odontogenic and maxillofacial bone tumours pl
dc.title.alternative Zmiany w klasyfikacji WHO guzów zębopochodnych i nowotworów kości szczękowych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 484-506 pl
dc.description.additional Tekst równolegle w j. pol i j .ang. Bibliogr. s. 505-506 pl
dc.description.additional Edytorial pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Update-of-the-WHO-classification-of-odontogenic-and-nmaxillofacial-bone-tumours,137,34890,1,1.html pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono zmiany w aktualnej klasyfikacji guzów zębopochodnych i nowotworów kości szczękowych przedstawionej przez Światową Organizację Zdrowia w 2017 roku, w porównaniu z poprzednią klasyfikacją z 2005 roku, wraz komentarzem oraz prezentacją nowych, dotychczas niesklasyfikowanych jednostek chorobowych. pl
dc.abstract.en The paper reports update of the current 2017 World Health Organization classification of odontogenic and maxillofacial bone tumours in comparison with the previous 2005 WHO classification, together with comments and presentation of the new, formerly non-classified entities. pl
dc.subject.pl guzy zębopochodne pl
dc.subject.pl torbiele zębopochodne pl
dc.subject.pl torbiel rogowaciejąca pl
dc.subject.pl szkliwiak pl
dc.subject.en odontogenic tumours pl
dc.subject.en odontogenic cysts pl
dc.subject.en keratocyst pl
dc.subject.en ameloblastoma pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0010.5861 pl
dc.identifier.eissn 2299-551X pl
dc.title.journal Journal of Stomatology pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-09-22 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Stomatologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 87933
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa