Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Cechy temperamentu jako predyktory wypalenia zawodowego ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Wontorczyk Antoni
Brudnik, Maria

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wontorczyk Antoni
Brudnik, Maria

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Wontorczyk Antoni
Brudnik, Maria