Jagiellonian University Repository

Spectrophotometric method for simultaneous determination of valsartan and substances from the group of statins in binary mixtures

pcg.skipToMenu

Spectrophotometric method for simultaneous determination of valsartan and substances from the group of statins in binary mixtures

Show full item record

dc.contributor.author Stolarczyk, Mariusz [SAP20001153] pl
dc.contributor.author Apola, Anna [SAP20001675] pl
dc.contributor.author Maślanka, Anna [SAP20001191] pl
dc.contributor.author Kwiecień, Anna [SAP20001328] pl
dc.contributor.author Opoka, Włodzimierz [SAP20000419] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:57:17Z
dc.date.available 2020-01-17T09:57:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1330-0075 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142589
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Spectrophotometric method for simultaneous determination of valsartan and substances from the group of statins in binary mixtures pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 463-478 pl
dc.description.volume 67 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.1515/acph-2017-0031 pl
dc.identifier.eissn 1846-9558 pl
dc.title.journal Acta Pharmaceutica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 87704
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa