Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Vibrational and theoretical study of diacetylenic acids

Vibrational and theoretical study of diacetylenic acids

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Roman, Maciej [USOS930] pl
dc.contributor.author Barańska, Małgorzata [SAP11016906] pl
dc.date.accessioned 2015-07-29T18:02:08Z
dc.date.available 2015-07-29T18:02:08Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1386-1425 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14250
dc.language eng pl
dc.title Vibrational and theoretical study of diacetylenic acids pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 652-660 pl
dc.subject.en diacetylenic acids pl
dc.subject.en infrared pl
dc.subject.en Raman pl
dc.subject.en ATR pl
dc.subject.en polymerization pl
dc.subject.en DFT pl
dc.description.volume 137 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.saa.2014.08.057 pl
dc.identifier.eissn 1873-3557 pl
dc.title.journal Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Fizyki Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 30


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach