Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Legitymacja wierzyciela hipotecznego do dochodzenia ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Kućka Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kućka Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kućka Michał