Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Rola zasady "good governance" w wyznaczaniu standardu ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Kozłowski Krzysztof
Wójcicka, Ewa

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kozłowski Krzysztof
Wójcicka, Ewa

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Kozłowski Krzysztof
Wójcicka, Ewa