Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Micro-XRF analysis of silver coins from medieval Poland

Micro-XRF analysis of silver coins from medieval Poland

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author del Hoyo-Meléndez, Julio M. pl
dc.contributor.author Świt, Paweł [USOS78569] pl
dc.contributor.author Matosz, Marta pl
dc.contributor.author Woźniak, Mateusz pl
dc.contributor.author Klisińska-Kopacz, Anna pl
dc.contributor.author Bratasz, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2015-07-29T17:01:34Z
dc.date.available 2015-07-29T17:01:34Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0168-583X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14243
dc.language eng pl
dc.title Micro-XRF analysis of silver coins from medieval Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 6-16 pl
dc.subject.en micro-XRF pl
dc.subject.en silver coins pl
dc.subject.en medieval Poland pl
dc.subject.en quantitative elemental composition pl
dc.subject.en numismatic collections pl
dc.description.volume 349 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.nimb.2015.02.018 pl
dc.identifier.eissn 1872-9584 pl
dc.title.journal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS78569:UJ.WCh; pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach