Jagiellonian University Repository

Markers of proliferation and invasiveness in somatotropinomas

pcg.skipToMenu

Markers of proliferation and invasiveness in somatotropinomas

Show full item record

dc.contributor.author Bałdys-Waligórska, Agata [SAP20001246] pl
dc.contributor.author Wierzbicka-Tutka, Iga [SAP20011026] pl
dc.contributor.author Sokołowski, Grzegorz [SAP20010877] pl
dc.contributor.author Adamek, Dariusz [SAP20000187] pl
dc.contributor.author Gołkowski, Filip [SAP20001292] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:20:30Z
dc.date.available 2020-01-17T09:20:30Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0423-104X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142398
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Markers of proliferation and invasiveness in somatotropinomas pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 182-189 pl
dc.description.volume 69 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/EP.a2018.0001 pl
dc.identifier.eissn 2299-8306 pl
dc.title.journal Endokrynologia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Neuropatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 87163
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa