Jagiellonian University Repository

Wybrane zachowania zdrowotne ratowników medycznych - wyniki badań własnych

Wybrane zachowania zdrowotne ratowników medycznych ...

Show full item record

dc.contributor.author Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.contributor.author Piotrowski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T15:42:18Z
dc.date.available 2014-09-26T15:42:18Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0137-7043 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1422
dc.language pol pl
dc.title Wybrane zachowania zdrowotne ratowników medycznych - wyniki badań własnych pl
dc.title.alternative Health behavior of paramedics : in the light of own research pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-15 pl
dc.identifier.weblink http://archiwum.ciop.pl/60507 pl
dc.abstract.pl Cechy charakterystyczne zawodu ratownika medycznego to między innymi ciągły kontakt z różnymi rodzajami chorób i urazów, ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów oraz działanie w sytuacjach silnego stresu. Aby poradzić sobie z chronicznym napięciem psychicznym oraz zregenerować siły człowiek może wykorzystywać strategie prozdrowotne lub takie, które szkodzą zdrowiu. Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki zachowań zdrowotnych ratowników medycznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę stopień narażenia na stres w pracy, rezultat osiągnięty przez ratowników medycznych może niepokoić. Działania, które należy podjąć, aby podnieść poziom zachowań zdrowotnych ratowników medycznych powinny dotyczyć dwóch kwestii: regularnych szkoleń i warsztatów psychologicznych oraz spotkań grupowych, zwłaszcza po trudnych i wyczerpujących akcjach ratunkowych. pl
dc.abstract.en Being a paramedic involves constant contact with different types of diseases and injuries, a huge responsibility for patients' health and life and work under high stress. To cope with chronic stress and to recuperate, one can use healthy or harmful strategies. This article aims to measure and describe health behaviors in paramedics. If we take into consideration the degree of stress at work, paramedics' results can be disturbing. Actions to be taken to raise the level of health behaviors should address two issues: regular training and psychological workshops and group meetings (defusing and debriefing), especially after difficult and exhausting rescue operations. pl
dc.subject.pl ratownictwo medyczne pl
dc.subject.pl badania pl
dc.subject.pl ergonomia pracy pl
dc.subject.en ergonomy pl
dc.subject.en tests pl
dc.description.number 8 pl
dc.title.journal Bezpieczeństwo Pracy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)